ALGEMEEN

Huisregels

Als praktijk vinden wij het van groots belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. De meeste huisregels spreken voor zich echter vragen wij u deze door te nemen zodat er geen misverstanden ontstaan.

Huisregels Tandartspraktijk Over De Brug

Afspraken

Om u zo efficiënt en optimaal mogelijk te kunnen behandelen, wordt er een vastomlijnde tijdspanne van behandeling met u afgesproken. Wij reserveren tijd speciaal voor u! Wij vragen u dan ook op tijd aanwezig te zijn om het schema in alle omstandigheden te kunnen respecteren. Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 48 uur (werkdagen) van te voren telefonisch, per mail, Whatsapp of aan de balie worden gemaakt/geannuleerd.

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegen het hierdoor ontstane tijdgebrek. Deze kosten worden niet door uw (aanvullende) tandartsverzekering vergoed.

We streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht wanneer er zich bijvoorbeeld een spoedgeval voordoet. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u gewoon de tijd nemen die nodig is.

Afspraak verzetten/afzeggen

Indien u een afspraak af wil zeggen of verzetten dient u dit uiterlijk 48 uur (in werkdagen) van te voren telefonisch, per mail of via Whatsapp door te geven.

Indien dit niet tijdig door wordt gegeven kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering

Wij sturen een afspraakherinnering via e-mail of sms naar onze patiënten. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

Wijziging in gegevens

U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw gegevens (denk aan o.a. verhuizing, telefoonnummer, emailadres of veranderen verzekeraar) aan ons door te geven. Om u goed te kunnen behandelen is het uitermate belangrijk om te weten hoe het met uw gezondheid is gesteld. Daarom is het ook erg belangrijk dat u bij wijzigingen in uw gezondhed of het gebruik van medicijnen aan ons doorgeeft. Deze kunt u doorgeven per brief of e-mail.

Spoedgeval

Indien u op werkdagen een pijnklacht heeft en voor 10: 00 belt zullen wij voor u , indien nodig, ons uiterste best doen om diezelfde dag een afspraak met u te maken. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Indien u na 17:00 of in het weekend klachten heeft die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u bellen naar de spoeddienst voor de dienstdoende tandarts op 0900-1515.

Uitsluitend in onderstaande situatie kunt u contact opnemen met de tandartsendienst.

  • nabloedingen, ongeval, acute ontsteking en acute heftige pijn.
  • ’s avonds, ’s nachts en tijdens weekeinden, en wanneer uw eigen tandarts afwezig is.
  •  indien u ingeschreven staat in een praktijk van een Zwolse tandarts.
  • overdag, als uw eigen tandarts afwezig is.

In bovenstaande gevallen kunt u contact opnemen met de tandartsendienst: (0900) 1515

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook is het belangrijk om wijziging in gezondheid/ medicijn gebruik door te geven. Er wordt uiteraard vertrouwelijk met deze informatie omgegaan.

Hygiëne

We verwachten van u dat uw gebit gepoetst is vóór uw afspraak bij de tandarts , preventieassistente of mondhygiënist.

Ook persoonlijke hygiëne is van belang.

Begrotingen

Indien de kosten voor een behandeling boven de €250.- uit komt krijgt u een begroting mee of via de mail toegestuurd. Indien u een afspraak maakt na het ontvangen van de offerte voor die desbetreffende behandeling gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met die begroting.

Betalingen

Wij werken met factoringsbedrijf Infomedics!
Wat betekent dit voor u? In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.
Indien u vragen heeft over de kosten behandeling kunt u ons telefonisch bereiken op:
Of een mail sturen naar info@tandartoverdebrug.nl

Wij hebben ook met Infomedics een regeling voort eventuele betalingsregeling. Neemt u met infomedics contact op indien u dit met hen wil bespreken.

Uw eigendommen

Natuurlijk zullen wij zover dit kan op uw spullen letten. Echter blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken

Het is niet toegestaan in de praktijk, bij de ingang en oprit van de praktijk te roken.

Veiligheid

Voor uw en onze veiligheid zijn er bewakingscamera’s aanwezig in de praktijk. Indien er een vorm van agressie wordt getoond, er vernieling of diefstal wordt gepleegd behouden wij het recht u als patient uit te schrijven. Wij zullen altijd melding maken bij de politie.

TANDARTSPRAKTIJK OVER DE BRUG

Contactgegevens

Vestingstraat 31
8043 ZX Zwolle
Telefoon: (038) 853 26 69
info@tandartsoverdebrug.nl

 

 

Openingstijden

Maandag 9:00-17:00
Dinsdag: 9:00-13:00
Woensdag: 13:00-17:00 & 18:00- 21:00
Donderdag : 9:30 – 15:00
Vrijdag: 9:00 – 15:00

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Indien er niet kan worden opgenomen spreek dan de voicemail in, wij bellen altijd terug!