BEHANDELINGEN TANDARTSPRAKTIJK OVER DE BRUG

Tarieven en betalingen

Tarieven behandelingen Tandartspraktijk Over De Brug
De tarieven voor tandheelkundige behandelingen zijn door de overheid, in dit geval NZA, vastgesteld. Deze tarieven kunt u onder aan deze pagina vinden.

Wij werken met factoringsbedrijf Infomedics!
Wat betekent dit voor u?

LET OP : Vanaf 25 mei j.l. is er een wetswijziging geweest in het kader van de privacy. Als gevolg hiervan dienen wij van u akkoord te krijgen uw gegevens met derden te delen.

Om het mogelijk te maken de factuur naar uw zorgverzekeraar te sturen en u alleen de eventuele restnota te laten betalen sturen wij onze factuur via een factoring maatschappij genaamd Infomedics. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig en daarvoor kunt u een formulier bij de balie tekenen of deze alvast hier downloaden en getekend meenemen. Kiest u ervoor om hier geen toestemming voor te geven dan dient u zelf de factuur te betalen bij de balie na de behandeling en die (eventueel) bij uw zorgverzekeraar in te dienen”.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om alles op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036  203 19 00. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Heeft u zorg nodig maar kunt u niet direct (binnen die 30 dagen) de volledige rekening voldoen? Wij hebben een speciale regeling met Infomedics afgesproken dat er ook een betaalplan opgesteld kan worden. Klik hier om meer te lezen over het betaalplan!

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met zorgverzekeraar. Indien u een vraag heeft over de opbouw van uw nota neemt u dan contact met Chantal via het telefoonnummer 038-8532669 of stuur een mail naar info@tandartsoverdebrug.nl

Download tarievenlijstDownload tarievenlijst techniekwerk